لطفا کمک کنید تا لباس شخصی ها را شناسایی کنیم. اینها همانهایی هستند که هموطنانمان را می زنند و می کشند. مطمئن باشید که اینها هم زندگی دارند و در جامعه رفت و آمد میکنند. با پخش گسترده عکسهایی که از آنها گرفته میشود میتوان آنها را شناسایی کرد. کاری کنیم تا آخر عمرشان قابل پیگرد باشند.
آدرس این وبلاگ را برای تمام ایرانییها بفرستید تا بصورت گسترده در تهران پخش شود. اگر شما این افراد را میشناسید یا اطلاعی از اسم و نشانی آنها دارید و یا عکس جدیدی از لباس شخصی های جدید دارید به آدرس lebasshakhsiha@gmail.com بفرستید.

ستاد تعقیب لباس شخصی ها

Thursday, August 6, 2009

شماره 27

این فرد در درگیریهای روز 40 ام حضور فعالی در خیابانهای تهران داشته و به ضرب و شتم مردم میپرداخته. لطفا اگر اطلاعاتی از این فرد دارید ما را در جریان بگذارید.

1 comment:

  1. اسامی شکنجه گران زندان کهریزک از جمله رادان جنایتکار

    اسامی شماری از شکنجه گرانی که تا کنون تعدادی از جوانان ایرانی را زیر شکنجه های وحشیانه در زندان کهریزک به قتل رسانده اند: احمدرضا رادان (جانشین فرمانده نیروی انتظامی)،عامریان (عامری) معاون رادان، کشمیری (از دستیاران رادان)،حقی فرمانده گارد ، کومیجانی رئیس بازداشتگاه کهریزک، سروان پاسدار زندی معاون اردوگاه کهریزک ، پاسدار سید موسوی قاتل محسن روح الامینی، افسر پاسدار سید حسینی افسر نگهبان زندان کهریزک و هشت نفر از افراد گارد که با نقاب زندانیان را مورد شکنجه قرار می دادند

    ReplyDelete